O firmě
  Autobusová doprava Jiří a Jakub Zámkovi vznikla v roce 2001.